Det är barnen som får betala för vårdnadsbidraget

I Örebro finns cirka 3300 barn som är mellan 1 och 3 år. De allra flesta av dessa är i förskolan på dagarna. Och de allra flesta trivs jättebra. Det är de barnen som drabbats mest när den högerkoalition som styr Örebro låtit bli att satsa mer på förskolan – trots att barnen blivit fler i många områden i Örebro.

Det är också de barnen som betalar för att 200 stycken ska få ett vårdnadsbidrag på 3000 kr per månad, det blir 3333 kronor per barn. Istället för att lägga 11 miljoner på ett vårdnadsbidrag till 200 örebroare (det är det antal Lennart Bondeson (kd) anger sig vara nöjd med) kunde man alltså ha satsat mer pengar för att förbättra förskolan, till exempel genom att göra barngruppen mindre eller anställa fler förskollärare eller barnskötare. Det är det valet handlar om: 3333 kronor per barn mellan 1 och 3 år till förskola som de flesta använder – eller 3333 kronor per barn för att några få ska få vara hemma. Svårare är inte valet.

Idag blev det övertydligt i NA: på ena sidan jublar några över att skattebetalarna ska betala dem 3000 kronor i månaden för ett vårdnadsbidrag. Någon sida senare beskrivs problemen med för lite resurser i förskolan, och den folkpartistiske ordföranden i nämnden tycks inte se kopplingen mellan 11 miljoner mer till vårdnadsbidrag – och brist på resurser till förskolan.

Vi socialdemokrater har tjatat och tjatat om att det behövs mer resurser till förskolan, att det behövs fler platser, fräschare lekgårdar och mer personal. Högerkoalitionen har inte lyssnat. Istället inför de vårdnadsbidrag. Och vem är det som tjänar på det? (Här kan du läsa detaljerna och beräkningarna om vårdnadsbidraget.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *